2022

2022 - 2022

2022.10 CoaguSense , Inc. 혈액응고분석기  Coag-Sense® PT3, FDA 승인
2022.02 면역진단분석기 ivisen® IA-1100 Analyzer & 심부전 진단 ivisen® IA NT-proBNP Cartridge 출시

Go to Top